Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

  KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

  29-03-2021
  KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
  KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

  KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

  29-03-2021
  KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)
  KẾ HOẠCH Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025

  KẾ HOẠCH Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025

  24-03-2021
  KẾ HOẠCH Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025
  KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ

  KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ

  17-03-2021
  KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ
  KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020

  KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020

  17-03-2021
  KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020
  KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

  KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

  11-02-2021
  KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

  10-02-2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
  KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021

  KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021

  10-02-2021
  KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

  KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

  04-02-2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021

  20-01-2021
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021
  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  20-01-2021
  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

  20-01-2021
  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
  KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

  KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

  13-01-2021
  KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021
  KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

  KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

  27-11-2020
  KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021
  CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

  CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

  07-10-2020
  CHƯƠNG TRÌNH Số: 78 /CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  01-07-2020
  QUYẾT ĐỊNH 1930/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
  Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

  Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

  25-03-2020
  Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

  10-03-2020
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: