Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Góp ý dự thảo văn bản

  STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
  1 Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 02/11/2023
  - Đến ngày : 02/12/2023


  2 Nghị quyết hỗ trợ học sinh lào diện học bổng tỉnh, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 20/06/2023
  - Đến ngày : 20/08/2023

  3 góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 - Từ ngày : 16/09/2022
  - Đến ngày : 16/10/2022


  4 đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 06/09/2022
  - Đến ngày : 09/09/2022


  5 xin ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” - Từ ngày : 20/07/2022
  - Đến ngày : 22/07/2022


  6 góp ý Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào - Từ ngày : 26/04/2022
  - Đến ngày : 29/04/2022


  7 cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ - Từ ngày : 14/01/2022
  - Đến ngày : 20/01/2022


  8 xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 - Từ ngày : 21/12/2021
  - Đến ngày : 27/12/2021


  9 V/v xin ý kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa tỉnh Hà Tĩnh- tỉnh Bolykhămxay, tỉnh Hà Tĩnh - tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào - Từ ngày : 19/11/2021
  - Đến ngày : 24/11/2021

  10 V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 - Từ ngày : 15/11/2021
  - Đến ngày : 24/11/2021

    2 3 4 5 6
  • Về thời gian làm việc mùa Hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày...
  • Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
  • Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, nhân dịp tết Giáp Thìn, Uỷ...
  • Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung...
  • Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch...
  • Về thời gian làm việc mùa đông
  • Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
  • Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ
  • Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022...
  • Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến...
  • Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  • Tình hình triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023, phương...
  • Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao...
  • V/v thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình...
  • V/v phân công Lãnh đạo Sở trực nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023
  • Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 24/8 - 31/8/2023
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • V/v đề nghị cho phép tổ chức các hoạt động thuộc Dự án “Đấu tranh...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: