Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 cho ý kiến lần 2 đối với dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 26/05/2021
- Đến ngày : 02/06/2021

2 cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 11/05/2021
- Đến ngày : 20/05/2021


3 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đối ngoại và Hội nhập quốc tế năm 2021 - Từ ngày : 11/01/2021
- Đến ngày : 15/01/2021


4 V/v tham gia ý kiến tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp của UNHCR - Từ ngày : 04/03/2021
- Đến ngày : 02/01/2021

5 góp ý dự thảo Nghị định kiểm soát tài sản thu nhập - Từ ngày : 24/02/2020
- Đến ngày : 14/12/2020

6 góp ý vào dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Từ ngày : 24/02/2020
- Đến ngày : 14/12/2020

7 góp ý dự thảo Quy chế phối hợp triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua DV BCCI - Từ ngày : 13/01/2020
- Đến ngày : 14/12/2020

8 Góp ý Kế hoạch đối ngoại và Hội nhập Quốc tế 2019 - Từ ngày : 14/02/2019
- Đến ngày : 14/12/2020


9 Dự thảo Kế hoạch công tác Hội nhập quốc tế năm 2017 - Từ ngày : 20/10/2017
- Đến ngày : 14/12/2020

10 Góp ý Dự thảo kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2018 - Từ ngày : 02/04/2018
- Đến ngày : 14/12/2020

  2 3
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: