Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Góp ý dự thảo văn bản

  STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
  1 góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 - Từ ngày : 16/09/2022
  - Đến ngày : 16/10/2022


  2 đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 06/09/2022
  - Đến ngày : 09/09/2022


  3 xin ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” - Từ ngày : 20/07/2022
  - Đến ngày : 22/07/2022


  4 góp ý Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào - Từ ngày : 26/04/2022
  - Đến ngày : 29/04/2022


  5 cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ - Từ ngày : 14/01/2022
  - Đến ngày : 20/01/2022


  6 xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 - Từ ngày : 21/12/2021
  - Đến ngày : 27/12/2021


  7 V/v xin ý kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa tỉnh Hà Tĩnh- tỉnh Bolykhămxay, tỉnh Hà Tĩnh - tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào - Từ ngày : 19/11/2021
  - Đến ngày : 24/11/2021

  8 V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 - Từ ngày : 15/11/2021
  - Đến ngày : 24/11/2021

  9 V/v xin ý kiến tiếp nhận số tiền hỗ trợ phòng chống Covid-19 của tỉnh Bolykhămxay (Lào) - Từ ngày : 08/06/2021
  - Đến ngày : 24/11/2021

  10 V/v xin ý kiến nội dung dự thảo Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và tổ chức I.P.M - Từ ngày : 27/05/2021
  - Đến ngày : 24/11/2021

    2 3 4 5 6
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: