Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

  Kế hoạch số 209/KH-SNgV ngày 18/02/2022 chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của Sở Ngoại vụ

  Đăng ngày 02-03-2022 08:59
  Gốc 175 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Kế hoạch số 209/KH-SNgV ngày 18/02/2022 chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của Sở Ngoại vụ

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: