Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2021
Từ ngày : 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
18/10/2021
Thứ 2
Xử lý công việc tại cơ quan
19/10/2021
Thứ 3
08h00:
Họp cốt cán Sở
Cấp ủy, cốt cán Sở
HT tầng 3
09h00:
Hội nghị trực tuyến về lĩnh vực HTQT
đ/c Ngô Thị Hoài Nam, PGĐ Sở
20/10/2021
Thứ 4
Buổi sáng:
đi kiểm tra công tác MIA tại Kỳ Anh
Đ/c Thái Phúc Sơn, GĐ Sở
huyện KA
21/10/2021
Thứ 5
Xử lý công việc tại cơ quan
22/10/2021
Thứ 6
16h00:
Làm việc với Đại sứ quán Séc tại Hà
Đ/c Thái Phúc Sơn, GĐ Sở
Hà Nội
23/10/2021
Thứ 7
Nghỉ thứ 7
24/10/2021
Chủ nhật
Nghỉ chủ nhật