Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 40 năm 2023
Từ ngày : 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
02/10/2023
Thứ 2
03/10/2023
Thứ 3
04/10/2023
Thứ 4
05/10/2023
Thứ 5
06/10/2023
Thứ 6
07/10/2023
Thứ 7
08/10/2023
Chủ nhật