Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2023
Từ ngày : 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
04/12/2023
Thứ 2
Cả ngày
Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ban giám đốc Sở
Điểm cầu tỉnh tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
05/12/2023
Thứ 3
8h30
Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ban giám đốc Sở
Điểm cầu tỉnh tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
8h05
Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đồng chí Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở
Hội trường tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh.
06/12/2023
Thứ 4
14h45
Hội nghị hợp tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh với Sở Lao động Phúc lợi Xã hội tỉnh Bolikhămmxay, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Đồng chí Trần Mạnh Hùng - PGĐ Sở
Khách sạn Melia Vinpearl
07/12/2023
Thứ 5
08/12/2023
Thứ 6
09/12/2023
Thứ 7
10/12/2023
Chủ nhật