Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Địa chỉ: Số 13 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
  Điện thoại: 02393 856 689 - Fax: 02393 855 588

  ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

  • Thông tin người gửi
  • Họ và tên (Bắt buộc):
  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Đóng góp ý kiến
  • Tiêu đề (Bắt buộc):
  • Chuyên mục:
  • Nội dung (Bắt buộc):
  • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
  • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha