Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

  KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  Đăng ngày 11-02-2022 15:39
  Gốc 900 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh Hà Tĩnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: