Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  Kế hoạch vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017

  Kế hoạch vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017

  19-11-2018
  Kế hoạch vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo

  Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo

  06-11-2018
  Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo
  Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2019

  Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2019

  06-11-2018
  Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2019
  Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025

  Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025

  04-10-2018
  Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025
  Kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2018

  Kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2018

  16-04-2018
  Kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2018 của tỉnh Hà Tĩnh
  Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2018 của tỉnh Hà Tĩnh

  Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2018 của tỉnh Hà Tĩnh

  06-03-2018
  Ngày 05/03/2018, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2018. Kế hoạch là tổng thể các nội dung xuyên suốt trong năm của tỉnh Hà Tĩnh về công tác đối ngoại.
  Chương trình khung Sở Ngoại vụ năm 2018

  Chương trình khung Sở Ngoại vụ năm 2018

  05-03-2018
  Ngày 26/02/2018, Sở Ngoại vụ ban hành Chương trình khung nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2018

  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2018

  12-01-2018
  Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
  Chương trình khung Sở Ngoại vụ năm 2017

  Chương trình khung Sở Ngoại vụ năm 2017

  03-11-2017
  Ngày 13/02/2017, Sở Ngoại vụ ban hành Chương trình khung Sở Ngoại vụ năm 2017
  Kế hoạch công tác Hội nhập quốc tế năm 2017

  Kế hoạch công tác Hội nhập quốc tế năm 2017

  27-10-2017
  Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác Hội nhập quốc tế năm 2017
  Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2020

  Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2020

  20-10-2017
  Kế hoạch 171/KH-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2020
  Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  20-10-2017
  Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay
  Kế hoạch triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin năm 2016

  Kế hoạch triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin năm 2016

  20-10-2017
  Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 643/KH-SNgV về triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin năm 2016
  Kế hoạch ứng dụng CNTT Sở Ngoại vụ năm 2017

  Kế hoạch ứng dụng CNTT Sở Ngoại vụ năm 2017

  20-10-2017
  Ngày 26/9/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 613/KH-CNTT về ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017
  Kế hoạch về thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước Sở Ngoại vụ từ năm 2016 - 2020

  Kế hoạch về thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước Sở Ngoại vụ từ năm 2016 - 2020

  20-10-2017
  Ngày 24/11/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SNgV về ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước Sở Ngoại vụ từ năm 2016 - 2020
  Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2017

  Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2017

  20-10-2017
  Ngày 22/11/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNgV về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2017
    2 3 4 5 6 7
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: