Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020

  KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020

  17-03-2021
  KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020
  KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

  KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

  11-02-2021
  KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

  10-02-2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
  KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021

  KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021

  10-02-2021
  KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

  KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

  04-02-2021
  KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021

  20-01-2021
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021
  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  20-01-2021
  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

  20-01-2021
  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
  KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

  KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

  13-01-2021
  KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021
  KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

  KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

  27-11-2020
  KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021
  CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

  CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

  07-10-2020
  CHƯƠNG TRÌNH Số: 78 /CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  01-07-2020
  QUYẾT ĐỊNH 1930/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
  Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

  Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

  25-03-2020
  Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

  10-03-2020
  KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020
  KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII

  KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII

  10-03-2020
  KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII
  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2020

  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2020

  09-03-2020
  KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
  KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 sở Ngoại vụ

  KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 sở Ngoại vụ

  06-03-2020
  KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 sở Ngoại vụ
  CHƯƠNG TRÌNH Số: 20/CTr-UBND Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm khung nhiệm vụ)

  CHƯƠNG TRÌNH Số: 20/CTr-UBND Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm khung nhiệm vụ)

  02-03-2020
  CHƯƠNG TRÌNH Số: 20/CTr-UBND Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm khung nhiệm vụ)
    2 3 4 5 6 7
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: