Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Minh bạch thông tin
  Quyết định bổ nhệm viên chức lãnh đạo, quản lý

  Quyết định bổ nhệm viên chức lãnh đạo, quản lý

  02-03-2023
  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Phúc, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  V/v đề nghị phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra

  01-03-2023
  Sở Ngoại vụ nhận được văn bản số 101/ANĐT ngày 28/02/2023 của Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc thông tin vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương khác có liên quan.
  Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

  Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

  22-02-2023
  Văn bản tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  17-02-2023
  Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất...
  Về việc cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  Về việc cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  17-02-2023
  Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Về việc cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ
  kế hoạch triển khai, thực hiệntriển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

  kế hoạch triển khai, thực hiệntriển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

  14-02-2023
  Thực hiện Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện
  Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023

  Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023

  09-02-2023
  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023
  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc

  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc

  07-02-2023
  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc
  Về việc phân bổ ngân sách năm 2023

  Về việc phân bổ ngân sách năm 2023

  03-02-2023
  Quyết định số 06/QĐ-SNgV ngày 03 tháng 02 năm 2023 của sở Ngoại vụ về việc phân bổ ngân sách năm 2023
  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

  03-02-2023
  Quyết định số 05/QĐ-SNgV ngày 03 tháng 02 năm 2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Ngoại vụ
  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề cho công chức

  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề cho công chức

  02-02-2023
  Ngày 02/2/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề cho công chức
  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức

  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức

  02-02-2023
  Ngày 02/02/2023, Sở Ngoại vụ có Quyết định số 01/QĐ-SNgV về việc nâng phụ cấp thâm nhiên đối với cán bộ, công chức
  Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

  Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

  18-01-2023
  Sở Ngoại vụ ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
  Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2022-2025

  Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2022-2025

  14-01-2023
  Thực hiện Kế hoạch số 524/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

  10-01-2023
  Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2023

  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2023

  10-01-2023
  Thực hiện Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; Văn bản Hướng dẫn số 2333/SNVCCHC&VTLT ngày 02/12/2022 của Sở Nội vụ về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và tình hình thực tế của cơ quan, Sở...
  Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 của Sở

  Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 của Sở

  03-01-2023
  Sở Ngoại vụ ban hành Chương trình khung nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

  Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

  02-01-2023
  Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm...
  Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

  Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

  28-12-2022
  (Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Trong đó phấn đấu tiếp tục duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...
  Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  23-12-2022
  Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
    1 2 3 4 5 6
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: