Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Minh bạch thông tin
  Hà Tĩnh lên kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI

  Hà Tĩnh lên kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI

  30-09-2021
  Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì các nội dung của cải cách hành chính chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số thành phần và thứ hạng thuộc trách nhiệm của cơ quan mình chủ trì, theo dõi, triển khai.
  Thông tin tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021

  Thông tin tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021

  27-09-2021
  Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021
  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

  15-09-2021
  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020
  Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  07-09-2021
  Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định về việc nâng lương thường xuyên đối với Lao động Hợp đồng 68

  Quyết định về việc nâng lương thường xuyên đối với Lao động Hợp đồng 68

  06-09-2021
  Quyết định số 2đ/QĐ-SNgV ngày 06/9/2021 của Sở Ngoại vụ về ciệc nâng lương thường xuyên cho lao động hợp đồng theo Nghị định 68 cho đồng chí Hồ Bá Trung, lái xe
  Quyết định nâng lương trước thời hạn đối với công chức

  Quyết định nâng lương trước thời hạn đối với công chức

  06-09-2021
  Quyết định số 26/QĐ-SNgV ngà 06/9/2021 của SỞ Ngoại vụ về việc nâng lương trước thời hạn đối với bà Lê Thị Khánh Cẩm, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

  20-08-2021
  Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc tặng bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đang giới, giai đoạn 2011-2020
  QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

  QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

  20-08-2021
  Số: 2918/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho: 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020; 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện...
  Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương lao động

  Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương lao động

  20-08-2021
  QUyết định số 1413/QĐ-CTN ngày 03/8/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng 02 Huân chương Lao động hạng Nhì và 01 huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh
  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

  17-08-2021
  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021
  quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

  quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

  04-08-2021
  QĐ 25 ngày 04/8/2021 cho đồng chí Đoàn Thị Thanh Thảo
  Quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

  Quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

  02-08-2021
  Quyết định số 23/QĐ-SNgV ngày 05/7/2021 của Sở Ngoại vụ về việc nâng lương thường xuyên cho ông Nguyễn Văn Việt, trưởng phòng Phòng Lãnh sự biên giới
    1 2 3 4 5 6
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: