Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Minh bạch thông tin
  Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  30-07-2021
  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
  Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

  Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

  27-07-2021
  Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; căn cứ các văn bản hướng dẫn số 4880/BKHĐT-TH và 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát...
  V/v báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” Lần thứ IV

  V/v báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” Lần thứ IV

  13-07-2021
  V/v báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” Lần thứ IV
  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

  13-07-2021
  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021
  QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

  QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

  07-07-2021
  Số: 21/QĐ - SNgV ngày 22 tháng 6 năm 2021
  BÁO CÁO Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021

  BÁO CÁO Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021

  07-07-2021
  Báo cáo số 104/BC-SNgV ngày 01/7/2021 về việc hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021
  THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

  THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

  06-07-2021
  Số: 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ Ngoại giao này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và...
  Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ

  Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ

  06-07-2021
  Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  30-06-2021
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ban hành QĐ số 2449/QĐ/UBND ngày 29/6/2021 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
  Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021

  Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021

  29-06-2021
  Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nên cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành phải tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021 theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh Hà Tĩnh
    2 3 4 5 6 7
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: