Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Minh bạch thông tin
ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

26-03-2022
Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các nội dung liên quan các lĩnh vực của CCHC, nhất là các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế,...
 KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

11-02-2022
Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh Hà Tĩnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

11-02-2022
Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

08-02-2022
Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Công văn số 43/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2022 của Sở...
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

08-02-2022
Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; Văn bản Hướng dẫn số 2349/SNVCCHC&VTLT ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và tình hình thực tế của cơ quan, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành...
Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 HĐND tỉnh số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021

Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 HĐND tỉnh số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021

19-01-2022
Nghị quyết Quy định về đối tượng, điều kiện, nội dung, chính sách, quyền lợi, trách nhiệm, kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

06-01-2022
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế...
Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021

28-12-2021
Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 24/12/2021của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân, thuộc Sở Ngoại vụ, đã có thành...
 Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam" và Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác ngoai vụ địa phương từ năm 2018 đến năm 2020

20-12-2021
Ngày 09/12/2021 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký các Quyết định số 2609, 2610/QĐ-BNG tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam" cho các cá nhân đã có "Đóng góp quý báu vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao Việt Nam" và Quyết định số 2608/QĐ-BNG tặng Bằng...
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021

28-11-2021
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

28-11-2021
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

24-11-2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.
BÁO CÁO Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021

BÁO CÁO Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021

22-11-2021
Số: 185/BC-SNgV ngày 22 tháng 11 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

16-11-2021
Số: 37/QĐ - SNgV ngày 08 tháng 11 năm 2021
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: