Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Minh bạch thông tin
  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 của Sở Ngoại vụ

  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 của Sở Ngoại vụ

  12-01-2024
  Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024; Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện...
  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

  09-01-2024
  Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành...
  QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2023

  QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2023

  04-01-2024
  Ngày 31-12-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định Tặng: danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (có Danh sách kèm theo).
  KẾ HOẠCH Tổ chức gặp mặt, kết nối kiều bào Hà Tĩnh với quê hương nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024

  KẾ HOẠCH Tổ chức gặp mặt, kết nối kiều bào Hà Tĩnh với quê hương nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024

  04-01-2024
  Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026, Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận...

  Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

  02-01-2024
  Trung tâm hỗ trợ doang nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư
  Quyết định tặng kỷ niệm chương

  Quyết định tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam" và Bằng khen của Bộ Ngoại giao nhân Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21

  12-12-2023
  Quyết định tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam" và Bằng khen của Bộ Ngoại giao nhân Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21
   Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2023

  Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2023

  07-12-2023
  Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2023
  BÁO CÁO NHANH Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

  BÁO CÁO NHANH Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

  01-12-2023
  Sau 22,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; đợt 2 từ ngày 20/11 đến sáng ngày 29/11/2023) với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 07 luật,...
   Báo cáo hợp tác với Lào

  Báo cáo hợp tác với Lào

  30-10-2023
  Thực hiện Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình hợp tác với giữa Hà Tĩnh với nước CHDCNC Lào thời gian qua.

  Hoạt động đối ngoại năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024

  23-10-2023
  Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 3195/SKHĐT-TH ngày 16/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Ngoại vụ báo cáo một...

  Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 12/10 - 19/10/2023

  19-10-2023
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo công tác định kỳ, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác đối ngoại từ 12/10 - 19/10/2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

  BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023

  18-10-2023
  Thực hiện Văn bản số 4091/UBND-NC2 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 644/CĐ-CP ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh...
  BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023

  BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023

  18-10-2023
  Thực hiện Văn bản số 4091/UBND-NC2 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 644/CĐ-CP ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh...
  Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả

  Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả

  10-10-2023
  Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả
  Quy hoạch Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Quy hoạch Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  29-09-2023
  Quy hoạch Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  V/v phối hợp xử lý vụ việc công dân Hà Tĩnh tử vong tại Lào

  29-09-2023
  Ngày 29/9 Ngoại vụ nh n ược Công iện số 108/CVPXE/2023 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pặc-sê nước CHDCND Lào
  BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến 31/8/2023

  BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến 31/8/2023

  29-09-2023
  Thực hiện Văn bản số 468/HĐND-ĐGS ngày 18/9/2023 của Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát chuyên đề “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023” và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1800/SNV-CCHC&VTLT ngày 22/9/2023, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực...
  Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 21/9 - 28/9/2023

  Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 21/9 - 28/9/2023

  28-09-2023
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo công tác định kỳ, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác đối ngoại từ 21/9 - 28/9/2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới như sau:
  Về việc tiếp nhận vào làm công chức

  Về việc tiếp nhận vào làm công chức

  31-08-2023
  Tiếp nhận bà Trần Thị Anh (22/11/1980) nhân viên Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện Can Lộc trực thuộc UBND huyện Can Lộc vào làm công chức Sở Ngoại vụ kể từ ngày 05/09/2023
  Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

  Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

  14-08-2023
  Quyết định số 2262/QĐ-QK ngày 14/8/2023 của Quân khu 4 tỉnh Nghệ An, Quyết định tặng bằng khen cho 11 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023.
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: