Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Minh bạch thông tin
  BÁO CÁO Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021

  BÁO CÁO Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021

  22-11-2021
  Số: 185/BC-SNgV ngày 22 tháng 11 năm 2021
  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

  16-11-2021
  Số: 37/QĐ - SNgV ngày 08 tháng 11 năm 2021
  Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

  Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

  04-11-2021
  Các nội dung được trao đổi tại hội nghị sẽ góp phần giúp cán bộ, doanh nghiệp nắm rõ hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh và ý nghĩa của việc triển khai bộ chỉ số này vào thực tiễn.
  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  25-10-2021
  NGHỊ QUYẾT Số 05-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ngày 22 tháng 10 năm 2021 Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

  25-10-2021
  Quyết định Số: 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

  25-10-2021
  Số: 3509/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ cho đồng chí Ngô Thị Hoài Nam, Phó Giám đốc sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
  Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

  Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

  14-10-2021
  753/SNGV-VPTTr ngày 4-10-2021
  Quyết định nâng lương thường xuyên

  Quyết định nâng lương thường xuyên

  08-10-2021
  Số 30/QĐ-SNgV ngày 05/10/2021 của Sở Ngoại vụ về việc nâng lương thường xuyên cho đ/c Trần Thị Như Ý
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: