Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  17-02-2023
  Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất...
  Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023

  Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023

  09-02-2023
  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

  10-01-2023
  Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
  Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 của Sở

  Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 của Sở

  03-01-2023
  Sở Ngoại vụ ban hành Chương trình khung nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2023
  Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

  Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

  18-08-2022
  Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022)

  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022)

  07-06-2022
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022)
  Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  18-04-2022
  Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
  Kế hoạch số 209/KH-SNgV ngày 18/02/2022 chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của Sở Ngoại vụ

  Kế hoạch số 209/KH-SNgV ngày 18/02/2022 chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của Sở Ngoại vụ

  02-03-2022
  Kế hoạch số 209/KH-SNgV ngày 18/02/2022 chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của Sở Ngoại vụ
    1 2 3 4 5
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: