Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

28-04-2021
KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
KẾ HOẠCH  Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2021

KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2021

09-04-2021
Số: 53/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021
KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

29-03-2021
KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

29-03-2021
KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)
KẾ HOẠCH Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025

KẾ HOẠCH Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025

24-03-2021
KẾ HOẠCH Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025
KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ

17-03-2021
KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ
KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020

KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020

17-03-2021
KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020
KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

11-02-2021
KẾ HOẠCH Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

10-02-2021
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021

10-02-2021
KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

04-02-2021
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021

20-01-2021
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2021
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

20-01-2021
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

20-01-2021
KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

13-01-2021
KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

27-11-2020
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021
CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

07-10-2020
CHƯƠNG TRÌNH Số: 78 /CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

01-07-2020
QUYẾT ĐỊNH 1930/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

25-03-2020
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: