Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

11-02-2022
Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh Hà Tĩnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...
QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

16-11-2021
Số: 37/QĐ - SNgV ngày 08 tháng 11 năm 2021
NGHỊ QUYẾT  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

25-10-2021
NGHỊ QUYẾT Số 05-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ngày 22 tháng 10 năm 2021 Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

25-10-2021
Quyết định Số: 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

14-10-2021
753/SNGV-VPTTr ngày 4-10-2021
Thông tin tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021

Thông tin tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021

27-09-2021
Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021
Quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

02-08-2021
Quyết định số 23/QĐ-SNgV ngày 05/7/2021 của Sở Ngoại vụ về việc nâng lương thường xuyên cho ông Nguyễn Văn Việt, trưởng phòng Phòng Lãnh sự biên giới
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

27-07-2021
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; căn cứ các văn bản hướng dẫn số 4880/BKHĐT-TH và 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

30-06-2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ban hành QĐ số 2449/QĐ/UBND ngày 29/6/2021 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021

29-06-2021
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nên cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành phải tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021 theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh Hà Tĩnh
KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

28-04-2021
KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
KẾ HOẠCH  Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2021

KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2021

09-04-2021
Số: 53/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: