Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Báo cáo - Thống kê
   Báo cáo hợp tác với Lào

  Báo cáo hợp tác với Lào

  30-10-2023
  Thực hiện Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình hợp tác với giữa Hà Tĩnh với nước CHDCNC Lào thời gian qua.

  Hoạt động đối ngoại năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024

  23-10-2023
  Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 3195/SKHĐT-TH ngày 16/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Ngoại vụ báo cáo một...

  BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023

  18-10-2023
  Thực hiện Văn bản số 4091/UBND-NC2 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 644/CĐ-CP ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh...
  Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 21/9 - 28/9/2023

  Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 21/9 - 28/9/2023

  28-09-2023
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo công tác định kỳ, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác đối ngoại từ 21/9 - 28/9/2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới như sau:
  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc

  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc

  07-02-2023
  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc
  báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số các CQNN trên địa bàn tỉnh

  báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số các CQNN trên địa bàn tỉnh

  25-11-2022
  Công văn số 1258/SNgV-VPTTr ngày 25/11/2022 của Sở Ngoại vụ
  Báo cáo công tác văn thư lưu trữ 2022 của Sở Ngoại vụ

  Báo cáo công tác văn thư lưu trữ 2022 của Sở Ngoại vụ

  24-11-2022
  Báo cáo số 154/BC-SNgV ngày 24/11/2022 của Sở Ngoại vụ
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: