Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Báo cáo - Thống kê
  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc

  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc

  07-02-2023
  Báo cáo kết quả hợp tác với Hàn Quốc
  báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số các CQNN trên địa bàn tỉnh

  báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số các CQNN trên địa bàn tỉnh

  25-11-2022
  Công văn số 1258/SNgV-VPTTr ngày 25/11/2022 của Sở Ngoại vụ
  Báo cáo công tác văn thư lưu trữ 2022 của Sở Ngoại vụ

  Báo cáo công tác văn thư lưu trữ 2022 của Sở Ngoại vụ

  24-11-2022
  Báo cáo số 154/BC-SNgV ngày 24/11/2022 của Sở Ngoại vụ
  BÁO CÁO Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021

  BÁO CÁO Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021

  22-11-2021
  Số: 185/BC-SNgV ngày 22 tháng 11 năm 2021
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: