Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Báo cáo - Thống kê

  Hoạt động đối ngoại năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024

  Đăng ngày 23-10-2023 17:13
  Gốc 589 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 3195/SKHĐT-TH ngày 16/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Ngoại vụ báo cáo một số kết quả trọng tâm và phương hướng thực hiện.

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: