Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Minh bạch thông tin

  Báo cáo hợp tác với Lào

  Đăng ngày 30-10-2023 16:07
  Gốc 86 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình hợp tác với giữa Hà Tĩnh với nước CHDCNC Lào thời gian qua.

  . . . . .
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: