Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Minh bạch thông tin

  BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023

  Đăng ngày 18-10-2023 15:01
  Gốc 484 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Văn bản số 4091/UBND-NC2 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 644/CĐ-CP ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Văn bản số 5632/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Văn bản số 5280/UBND-NC3 ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023, Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC từ 17/9/2023 đến 17/10/2023

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: