Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Thông tin về Ngân sách
  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  10-10-2022
  Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh
  Quyết định công bố công khai quyết toán 2021

  Quyết định công bố công khai quyết toán 2021

  02-08-2022
  QĐ số 22/QĐ-SNgV ngày 2/8/2022 của Sở Ngoại vụ
  Quyết định công bố dự toán ngân sách 2022

  Quyết định công bố dự toán ngân sách 2022

  03-03-2022
  QD số 22/ QĐ-SNgV ngày 3/3/2022 của Sở Ngoại vụ
  Quyết định phân bổ ngân sách 2022 của Sở Ngoại vụ

  Quyết định phân bổ ngân sách 2022 của Sở Ngoại vụ

  03-03-2022
  Quyết định số 06/QĐ-SNgV ngày 3/3/2022 của SỞ Ngoại vụ
  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

  15-09-2021
  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020
  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

  17-08-2021
  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021
  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

  13-07-2021
  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021
  Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ

  Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ

  06-07-2021
  Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ
  Quyết định phân bổ ngân sách 2021

  Quyết định phân bổ ngân sách 2021

  04-03-2021
  QĐ số 11/QĐ-SNGV ngày 4/3/2021
  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ

  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ

  02-02-2021
  QUyết định số 02b/QĐ-SNgV ngày 06/1/2021 của Sở Ngoại vụ
  Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

  Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

  06-01-2021
  Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
  Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ

  Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ

  13-10-2020
  Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ
  DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ

  DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ

  13-10-2020
  DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh năm 2020

  16-09-2020
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh năm 2020
  Quyết định về giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức cấp tỉnh năm 2020

  Quyết định về giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức cấp tỉnh năm 2020

  02-12-2019
  Quyết định về giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức cấp tỉnh năm 2020
  Quyết định giao dự toán ngân sách Sở Ngoại vụ 2019

  Quyết định giao dự toán ngân sách Sở Ngoại vụ 2019

  30-11-2019
  Quyết định 3368/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về giao dự toán ngân sách Sở Ngoại vụ 2019
  Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ

  Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ

  30-11-2019
  QĐ 05/QĐ-SNgV ngày 18/01/2019 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ
    1 2 3
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: