Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Thông tin về Ngân sách
  Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019

  Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019

  30-11-2019
  Quyết định số 26/QĐ-SNgV ngày 10/6/2019 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019
  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

  30-11-2018
  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
  Quyết định bổ sung kinh phí phục vụ phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018

  Quyết định bổ sung kinh phí phục vụ phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018

  11-11-2018
  Quyết định bổ sung kinh phí phục vụ phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018
  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  11-11-2018
  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ
  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

  26-04-2018
  Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ
  Quyết định giao dự toán ngân sách cho Sở Ngoại vụ năm 2018

  Quyết định giao dự toán ngân sách cho Sở Ngoại vụ năm 2018

  04-04-2018
  Quyết định giao dự toán ngân sách cho Sở Ngoại vụ năm 2018
  Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Ngoại vụ

  Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Ngoại vụ

  03-11-2017
  Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Ngoại vụ
    1 2 3
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: