Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Thông tin về Ngân sách

  Quyết định phân bổ ngân sách 2022 của Sở Ngoại vụ

  Đăng ngày 03-03-2022 09:27
  Gốc 47 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Quyết định số 06/QĐ-SNgV ngày 3/3/2022 của SỞ Ngoại vụ

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: