Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tin tức ngành

  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”

  Đăng ngày 08-01-2024 17:26
  Gốc 757 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Sáng ngày 08/01/2024, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2024.

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: