Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
  Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  22-03-2023
  Nhằm thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; không làm ảnh hưởng tới tiến trình chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương. Sở Ngoại vụ đăng tải bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về sự...
  Nghị định số 100/2022/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

  Nghị định số 100/2022/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

  28-02-2023
  Ngày 07/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 00/2022/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Theo đó, Chính...
  Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư...

  Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư...

  24-02-2023
  Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
  Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  22-02-2023
  Ngày 21/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định được tổ chức định kỳ 02 lần...
  Quyết định số 1526/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định số 1526/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ

  10-02-2023
  Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 359/UBND-NC ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025. Theo nội dung Văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương đơn vị triển khai thực hiện nội dung Quyết định số...
  Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  01-02-2023
  Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
  Chỉ thị số 26-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023.

  Chỉ thị số 26-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023.

  12-01-2023
  Ngày 22/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023.
  Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63

  Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63

  12-11-2022
  Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục "Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại...
  Thông tin một một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022

  Thông tin một một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022

  03-11-2022
  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.
  Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 26/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

  Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 26/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

  26-05-2022
  Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

  06-01-2022
  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế...
  NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  20-12-2021
  Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

  Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

  28-11-2021
  Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
  Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19

  Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19

  24-11-2021
  Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: