Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

06-01-2022
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế...
NGHỊ QUYẾT  CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

20-12-2021
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

28-11-2021
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19

Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19

24-11-2021
Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19
Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

24-11-2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.
Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

04-11-2021
Các nội dung được trao đổi tại hội nghị sẽ góp phần giúp cán bộ, doanh nghiệp nắm rõ hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh và ý nghĩa của việc triển khai bộ chỉ số này vào thực tiễn.
NGHỊ QUYẾT  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

25-10-2021
NGHỊ QUYẾT Số 05-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ngày 22 tháng 10 năm 2021 Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

25-10-2021
Quyết định Số: 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

07-09-2021
Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

30-07-2021
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

06-07-2021
Số: 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ Ngoại giao này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và...
Luật XNC của công dân Việt Nam

Luật XNC của công dân Việt Nam

06-07-2021
Luật số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

30-06-2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ban hành QĐ số 2449/QĐ/UBND ngày 29/6/2021 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
Bộ TT&TT ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ TT&TT ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

18-06-2021
Bộ TT&TT khuyến nghị cá nhân nên sử dụng họ tên thật, tổ chức nên dùng tên hiệu thật và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ mạng, đầu mối liên hệ khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: