Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
  Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

  Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

  04-08-2023
  Ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”...
  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

  04-08-2023
  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn...
  Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế

  Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế

  03-07-2023
  Ngày 03 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Nghị định gồm 4 chương, 21 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 5 điểm mới Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 bao gồm:
  Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

  Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

  27-06-2023
  Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội
  Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  01-06-2023
  Ngày 14/5/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  02-05-2023
  Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  05-04-2023
  Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  03-04-2023
  Thực hiện Công văn số 4114/BCA-ANCTNĐ ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Sở Ngoại vụ đăng tải văn bản hướng dẫn chi tiết của Bộ Công an:
  Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  22-03-2023
  Nhằm thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; không làm ảnh hưởng tới tiến trình chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương. Sở Ngoại vụ đăng tải bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về sự...
  Nghị định số 100/2022/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

  Nghị định số 100/2022/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

  28-02-2023
  Ngày 07/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 00/2022/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Theo đó, Chính...
  Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư...

  Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư...

  24-02-2023
  Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
  Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  22-02-2023
  Ngày 21/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định được tổ chức định kỳ 02 lần...
  Quyết định số 1526/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định số 1526/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ

  10-02-2023
  Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 359/UBND-NC ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025. Theo nội dung Văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương đơn vị triển khai thực hiện nội dung Quyết định số...
  Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  01-02-2023
  Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
  Chỉ thị số 26-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023.

  Chỉ thị số 26-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023.

  12-01-2023
  Ngày 22/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023.
  Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63

  Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63

  12-11-2022
  Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục "Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại...
  Thông tin một một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022

  Thông tin một một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022

  03-11-2022
  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.
    1 2 3 4 5
  • Về thời gian làm việc mùa Hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày...
  • Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
  • Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, nhân dịp tết Giáp Thìn, Uỷ...
  • Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung...
  • Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch...
  • Về thời gian làm việc mùa đông
  • Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
  • Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ
  • Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022...
  • Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến...
  • Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  • Tình hình triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023, phương...
  • Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao...
  • V/v thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình...
  • V/v phân công Lãnh đạo Sở trực nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023
  • Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 24/8 - 31/8/2023
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • V/v đề nghị cho phép tổ chức các hoạt động thuộc Dự án “Đấu tranh...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: