Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Thông tin về Ngân sách

  DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ

  Đăng ngày 13-10-2020 15:02
  Gốc 774 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: