Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Thông tin về Ngân sách

  Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

  Đăng ngày 06-01-2021 10:41
  Gốc 389 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: