Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tin tức ngành

  Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  Đăng ngày 27-10-2023 17:08
  Gốc 155 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ năm 2023; Quyết định số 145/QĐ-SNgV ngày 25/10/2023 của Sở Ngoại vụ về ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ (Trung tâm) năm 2023; Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm

  . . . . .
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: