Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Thông báo - Mời họp
  Về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023

  Về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023

  17-08-2023
  Thực hiện Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023,
  Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  20-06-2023
  Ngày 20/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
  Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  28-05-2023
  Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
  Kỳ thi tuyển công chức Hà Tĩnh bắt đầu từ 26/4

  Kỳ thi tuyển công chức Hà Tĩnh bắt đầu từ 26/4

  08-04-2023
  (Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, kỳ thi sẽ diễn ra 2 vòng, vòng 1 bắt đầu ngày 26/4, vòng 2 dự kiến ngày 11/5/2023.
  Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  08-03-2023
  Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
  Kết luận cuộc họp cơ quan Sở Ngoại vụ tháng 02/2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023

  Kết luận cuộc họp cơ quan Sở Ngoại vụ tháng 02/2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023

  03-03-2023
  Ngày 01/3/2023, Sở Ngoại vụ tổ chức họp đánh giá kết quả công tác tháng 02/2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 03/2023. Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị và toàn thể CBCCVC thuộc Sở. Chủ trì cuộc họp đồng chí Giám đốc Sở.
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  05-02-2023
  Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất...
  Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023

  Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023

  14-01-2023
  Văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023
  Mời họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án mở rộng đường giao thông tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao giữa hai tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào)

  Mời họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án mở rộng đường giao thông tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao giữa hai tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào)

  10-11-2022
  Mời họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án mở rộng đường giao thông tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phaogiữa hai tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào)
  Mời họp để đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Xây dưng H ̣ ê ̣thống thủy lơi tại huy ̣ ên ̣ Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muôn, nước CHDCND Lào (bao g ̣ ồm đoan k ̣ è bờ sông Mê Công)” trong thời gian qua

  Mời họp để đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Xây dưng H ̣ ê ̣thống thủy lơi tại huy ̣ ên ̣ Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muôn, nước CHDCND Lào (bao g ̣ ồm đoan k ̣ è bờ sông Mê Công)” trong thời gian qua

  01-07-2022
  Để đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Xây dưng H ̣ ê ̣thống thủy lơi tại huy ̣ ên ̣ Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muôn, nước CHDCND Lào (bao g ̣ ồm đoan k ̣ è bờ sông Mê Công)” trong thời gian qua
  Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022

  Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022

  30-06-2022
  Thông báo của Sở Nội vụ về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022
  Thông báo kết luận thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại UBND huyện Hương Khê

  Thông báo kết luận thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại UBND huyện Hương Khê

  01-06-2022
  Sở Ngoại vụ thông báo Kết luận thanh tra chuyên ngành UBND huyện Hương Khê
  Thông báo tuyển dụng công chức của Sở Ngoại vụ

  Thông báo tuyển dụng công chức của Sở Ngoại vụ

  30-05-2022
  Thông báo tuyển dụng công chức của Sở Ngoại vụ
  Thông báo kết luận thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại UBND huyện Vũ Quang

  Thông báo kết luận thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại UBND huyện Vũ Quang

  19-05-2022
  Sở Ngoai vụ thông báo thông kết luận thanh tra chuyên ngành tại UBND huyện Vũ Quang
  Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  03-05-2022
  Thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
  THÔNG BÁO Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5

  THÔNG BÁO Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5

  09-04-2021
  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
    1 2 3
  • Về thời gian làm việc mùa Hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày...
  • Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
  • Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, nhân dịp tết Giáp Thìn, Uỷ...
  • Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung...
  • Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch...
  • Về thời gian làm việc mùa đông
  • Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
  • Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ
  • Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022...
  • Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến...
  • Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  • Tình hình triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023, phương...
  • Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao...
  • V/v thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình...
  • V/v phân công Lãnh đạo Sở trực nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023
  • Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 24/8 - 31/8/2023
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • V/v đề nghị cho phép tổ chức các hoạt động thuộc Dự án “Đấu tranh...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: