Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tin tức ngành

  HAFOSCE – 14 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

  Đăng ngày 25-06-2021 08:51
  Gốc 998 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ ngày được UBND tỉnh ra quyết định thành lập (2007), HAFOSCE – Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh, Sở Ngoại vụ - luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã tiếp nhận, trả kết quả và tham gia giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, tạo dựng được uy tín và niềm tin đối với lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh.

  Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại tỉnh
  . . . . .
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: