Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Dự án, đầu tư, mua sắm công

  Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

  02-01-2024
  Trung tâm hỗ trợ doang nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư
  Quyết định Chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thầu “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài”

  Quyết định Chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thầu “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài”

  10-11-2022
  Chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thầu “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài”
  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

  15-09-2021
  tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020
  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

  17-08-2021
  V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021
  Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

  Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

  27-07-2021
  Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; căn cứ các văn bản hướng dẫn số 4880/BKHĐT-TH và 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát...
  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

  13-07-2021
  V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021
  báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020

  báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020

  08-02-2021
  Số: 93/SNgV-VPTTr ngày 08 tháng 02 năm 2021
  Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

  Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

  06-01-2021
  Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
  Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

  Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

  19-06-2018
  Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
    1 2
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: