Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Dự án, đầu tư, mua sắm công
tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020

15-09-2021
tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020
V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021

17-08-2021
V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư công 2022

27-07-2021
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; căn cứ các văn bản hướng dẫn số 4880/BKHĐT-TH và 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát...
V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

13-07-2021
V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021
báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020

08-02-2021
Số: 93/SNgV-VPTTr ngày 08 tháng 02 năm 2021
Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

06-01-2021
Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

19-06-2018
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: