Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Công tác tổ chức cán bộ
  Quyết định bổ nhệm viên chức lãnh đạo, quản lý

  Quyết định bổ nhệm viên chức lãnh đạo, quản lý

  02-03-2023
  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Phúc, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
  Điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

  Điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

  26-09-2022
  Bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng - Thanh tra Sở.
  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc CNTT của Sở Ngoại vụ

  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc CNTT của Sở Ngoại vụ

  14-05-2022
  Quyết định số 14/QĐ-SNgV ngày 11/5/2022 về bổ nhiệm CIO của đơn vị
  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

  25-10-2021
  Số: 3509/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ cho đồng chí Ngô Thị Hoài Nam, Phó Giám đốc sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
  Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

  Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

  14-10-2021
  753/SNGV-VPTTr ngày 4-10-2021
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: