Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Công tác tổ chức cán bộ
QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

25-10-2021
Số: 3509/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ cho đồng chí Ngô Thị Hoài Nam, Phó Giám đốc sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022

14-10-2021
753/SNGV-VPTTr ngày 4-10-2021
Thông tin tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021

Thông tin tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021

27-09-2021
Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021
Quyết định về việc nâng lương thường xuyên đối với Lao động Hợp đồng 68

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên đối với Lao động Hợp đồng 68

06-09-2021
Quyết định số 2đ/QĐ-SNgV ngày 06/9/2021 của Sở Ngoại vụ về ciệc nâng lương thường xuyên cho lao động hợp đồng theo Nghị định 68 cho đồng chí Hồ Bá Trung, lái xe
Quyết định nâng lương trước thời hạn đối với công chức

Quyết định nâng lương trước thời hạn đối với công chức

06-09-2021
Quyết định số 26/QĐ-SNgV ngà 06/9/2021 của SỞ Ngoại vụ về việc nâng lương trước thời hạn đối với bà Lê Thị Khánh Cẩm, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ
quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

04-08-2021
QĐ 25 ngày 04/8/2021 cho đồng chí Đoàn Thị Thanh Thảo
Quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho công chức

10-02-2021
Quyết định số 05/QĐ-SNgV ngày 02/2/2021 của Sở Ngoại vụ về việc nâng lương thường xuyên cho ông Lê Trọng Hiền, chuyên viên Phòng Lãnh sự biên giới
Thông báo công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

Thông báo công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

09-07-2020
Thông báo số 38/TB-SNV ngày 03/01/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019 của Sở Ngoại vụ
Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trog các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao độn

Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trog các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao độn

09-07-2020
Quyết định sô 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trog các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019
THÔNG BÁO Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020

THÔNG BÁO Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020

09-07-2020
THÔNG BÁO số 20/TB-SNV ngày 20/01/2020 của Sở Nội vụ về việc biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020 của sở Ngoại vụ
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: