Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Công tác tổ chức cán bộ
   Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2023

  Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2023

  07-12-2023
  Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2023
  Về việc tiếp nhận vào làm công chức

  Về việc tiếp nhận vào làm công chức

  31-08-2023
  Tiếp nhận bà Trần Thị Anh (22/11/1980) nhân viên Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện Can Lộc trực thuộc UBND huyện Can Lộc vào làm công chức Sở Ngoại vụ kể từ ngày 05/09/2023
  Về việc cử công chức dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

  Về việc cử công chức dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

  10-05-2023
  Ngày 10/5/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 52/QĐ-SNgV về việc cử ông Lê Trọng Hiền dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng
  Về việc cử công chức dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

  Về việc cử công chức dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

  10-05-2023
  Ngày 10/5/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 52/QĐ-SNgV về việc cử ông Lê Trọng Hiền dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng
  Quyết định cử viên chức đi học Trung cấp lý luận Chính trị

  Quyết định cử viên chức đi học Trung cấp lý luận Chính trị

  03-05-2023
  Ngày 03/3/2023, Sở Ngoại vụ có Quyết định số 22/QĐ-SNgV về việc cử viên chức đi học Trung cấp Chính trị
  QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức

  QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức

  28-04-2023
  Quyết định số 44/QĐ-SNgV ngày 28/4/2023 của Sở Ngoại vụ về việc âng bậc lương trước thời hạn đối với công chức Lê Thị Hà, Phó Phòng Lãnh sự biên giới

  Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức

  28-04-2023
  Ngày 28/4/2023, Sở Ngoại vụ có Quyết định số 48/QĐ-SNgV về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  Về việc cử công chức đi học Trung cấp lý luận chính trị

  Về việc cử công chức đi học Trung cấp lý luận chính trị

  08-03-2023
  Cử bà Hoàng Hương Giang; chức vụ: Chuyên viên Văn phòng - Thanh tra, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. Đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị (hệ không tập trung) khóa 188 mở tại Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh
  Về việc cử viên chức đi học Trung cấp lý luận Chính trị

  Về việc cử viên chức đi học Trung cấp lý luận Chính trị

  08-03-2023
  Ngày 08/3/2023, Sở Ngoại vụ có Quyết định số 21/QĐ-SNgV về việc cử đồng chí Bùi Thị Thủy Ninh tham gia khóa học Trung cấp Chính trị.
  Về việc cử viên chức đi bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên

  Về việc cử viên chức đi bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên

  03-03-2023
  Ngày 03/3/2023, Sở Ngoại vụ có Quyết định số 19/QĐ-SNgV về việc điều động viên chức tham gia bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
  Về việc cử viên chức đi bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên

  Về việc cử viên chức đi bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên

  03-03-2023
  ngày 03/3/2023, Sở Ngoại vụ có Quyết định số 18/QĐ-SNgV của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh về việc cử viên chức đi bồi dưỡng ngạch Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.
  Quyết định bổ nhệm viên chức lãnh đạo, quản lý

  Quyết định bổ nhệm viên chức lãnh đạo, quản lý

  02-03-2023
  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Phúc, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề cho công chức

  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề cho công chức

  02-02-2023
  Ngày 02/2/2023, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-SNgV về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề cho công chức
  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức

  Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức

  02-02-2023
  Ngày 02/02/2023, Sở Ngoại vụ có Quyết định số 01/QĐ-SNgV về việc nâng phụ cấp thâm nhiên đối với cán bộ, công chức
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: