Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

  Về việc tiếp nhận vào làm công chức

  Đăng ngày 31-08-2023 10:51
  Gốc 82 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Tiếp nhận bà Trần Thị Anh (22/11/1980) nhân viên Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện Can Lộc trực thuộc UBND huyện Can Lộc vào làm công chức Sở Ngoại vụ kể từ ngày 05/09/2023

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: