Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tin tức - Sự kiện

  Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại

  Đăng ngày 25-10-2023 14:01
  Gốc 83 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Việc thực hiệt tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại của Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh góp phần giúp Hà Tĩnh đảm bảo QP-AN, đẩy mạnh thu hút đầu tư...

  . . . . .
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: