Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tin trong nước

  Ngoại giao văn hóa phục vụ phát triển bền vững

  Đăng ngày 23-12-2023 15:32
  Gốc 172 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, ngoại giao văn hóa đã gắn chặt với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII.

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: