Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Lịch công tác tháng
Lịch công tác tháng 02/2022

Lịch công tác tháng 02/2022

06-02-2022
Chương trình công tác tháng 02/2022
Lịch công tác tháng 12/2021

Lịch công tác tháng 12/2021

06-12-2021
Lịch công tác tháng 12/2021
Lịch công tác tháng 11/2021

Lịch công tác tháng 11/2021

10-11-2021
Lịch công tác tháng 11/2021
Lịch công tác tháng 10/2021

Lịch công tác tháng 10/2021

08-10-2021
Lịch công tác tháng 10/2021
Lịch công tác tháng 8/2021

Lịch công tác tháng 8/2021

11-08-2021
Lịch công tác tháng 8/2021
Lịch công tác tháng 7/2021

Lịch công tác tháng 7/2021

07-07-2021
Lịch công tác tháng 7/2021
Lịch công tác tháng 6/2021

Lịch công tác tháng 6/2021

04-06-2021
Lịch công tác tháng 6/2021
Lịch công tác tháng 4/2021

Lịch công tác tháng 4/2021

08-04-2021
Lịch công tác tháng 4/2021
Lịch công tác tháng 3/2021

Lịch công tác tháng 3/2021

04-03-2021
Lịch công tác tháng 3/2021
Lịch công tác tháng 2/2021

Lịch công tác tháng 2/2021

01-02-2021
Lịch công tác tháng 2/2021
Lịch công tác tháng 1/2021

Lịch công tác tháng 1/2021

06-01-2021
Lịch công tác tháng 1/2021
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: