Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Lịch công tác tháng
  Lịch công tác tháng 12/2023

  Lịch công tác tháng 12/2023

  01-12-2023
  Lịch công tác tháng 12/2023
  Lịch công tác tháng 11/2023

  Lịch công tác tháng 11/2023

  01-11-2023
  Lịch công tác tháng 11/2023
  Lịch công tác tháng 10/2023

  Lịch công tác tháng 10/2023

  01-10-2023
  Lịch công tác tháng 10/2023
  Lịch công tác tháng 9/2023

  Lịch công tác tháng 9/2023

  01-09-2023
  Lịch công tác Tháng 9/2023
  Lịch công tác tháng 8/2023

  Lịch công tác tháng 8/2023

  01-08-2023
  Lịch công tác tháng 8/2023
  Lịch công tác tháng 7/2023

  Lịch công tác tháng 7/2023

  01-07-2023
  Lịch công tác tháng 7/2023
  Lịch công tác tháng 6/2023

  Lịch công tác tháng 6/2023

  01-06-2023
  Lịch công tác tháng 6/2023
  Lịch công tác tháng 5/2023

  Lịch công tác tháng 5/2023

  01-05-2023
  Lịch công tác tháng 5/2023
  Lịch công tác tháng 05/2022

  Lịch công tác tháng 05/2022

  01-05-2022
  Lịch công tác tháng 01/2022
  Lịch công tác tháng 02/2022

  Lịch công tác tháng 02/2022

  06-02-2022
  Chương trình công tác tháng 02/2022
    1 2 3 4
  • Về thời gian làm việc mùa Hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày...
  • Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
  • Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, nhân dịp tết Giáp Thìn, Uỷ...
  • Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung...
  • Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch...
  • Về thời gian làm việc mùa đông
  • Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
  • Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ
  • Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022...
  • Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến...
  • Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  • Tình hình triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023, phương...
  • Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao...
  • V/v thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình...
  • V/v phân công Lãnh đạo Sở trực nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023
  • Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 24/8 - 31/8/2023
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • V/v đề nghị cho phép tổ chức các hoạt động thuộc Dự án “Đấu tranh...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: