Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Lịch công tác tháng
  Lịch công tác tháng 05/2022

  Lịch công tác tháng 05/2022

  01-05-2022
  Lịch công tác tháng 01/2022
  Lịch công tác tháng 02/2022

  Lịch công tác tháng 02/2022

  06-02-2022
  Chương trình công tác tháng 02/2022
  Lịch công tác tháng 12/2021

  Lịch công tác tháng 12/2021

  06-12-2021
  Lịch công tác tháng 12/2021
  Lịch công tác tháng 11/2021

  Lịch công tác tháng 11/2021

  10-11-2021
  Lịch công tác tháng 11/2021
  Lịch công tác tháng 10/2021

  Lịch công tác tháng 10/2021

  08-10-2021
  Lịch công tác tháng 10/2021
  Lịch công tác tháng 8/2021

  Lịch công tác tháng 8/2021

  11-08-2021
  Lịch công tác tháng 8/2021
  Lịch công tác tháng 7/2021

  Lịch công tác tháng 7/2021

  07-07-2021
  Lịch công tác tháng 7/2021
  Lịch công tác tháng 6/2021

  Lịch công tác tháng 6/2021

  04-06-2021
  Lịch công tác tháng 6/2021
    1 2 3
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: