Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Cải cách hành chính

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

  Đăng ngày 08-02-2022 14:07
  Gốc 100 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Công văn số 43/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: