Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Trang chủ Tin tức ngành

Về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính CNLS, HPHLS thông qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đăng ngày 09-09-2021 08:10
50 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: