Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
  Quy hoạch Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Quy hoạch Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  29-09-2023
  Quy hoạch Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Hà Tĩnh kêu gọi các dự án đầu tư trọng điểm giai đoạn 2021-2030

  Hà Tĩnh kêu gọi các dự án đầu tư trọng điểm giai đoạn 2021-2030

  29-05-2023
  Ngày 12/4/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.
  Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

  18-04-2022
  Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
  Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

  Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

  21-02-2022
  Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”
  Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

  Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

  18-02-2022
  Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu Chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thực hiện thành công Nghị quyết của...
  Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

  Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

  28-11-2021
  Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
  Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

  Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

  24-11-2021
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.
  04 điểm mới về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021

  04 điểm mới về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021

  26-02-2021
  Dưới đây là những điểm mới nổi bật về chính sách ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021):
  Hà Tĩnh bố trí 5.384 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021

  Hà Tĩnh bố trí 5.384 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021

  25-02-2021
  Tính đến ngày 22/2/2021, Hà Tĩnh đã bố trí 5.384 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.
  CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

  CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

  13-10-2020
  CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020 CHƯƠNG TRÌNH Số: 78 /CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020
  Thư ngỏ: Xúc tiến đầu tư vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh (kèm Quyết định) (tiếng Việt + Tiếng Anh)

  Thư ngỏ: Xúc tiến đầu tư vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh (kèm Quyết định) (tiếng Việt + Tiếng Anh)

  07-10-2020
  Thư ngỏ: Xúc tiến đầu tư vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh (kèm Quyết định) (tiếng Việt + Tiếng Anh)
  Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  01-10-2018
  Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015

  Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015

  05-02-2018
  Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015
  Công văn của Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Ngoại vụ sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

  Công văn của Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Ngoại vụ sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

  16-11-2017
  Công văn của Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Ngoại vụ sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc
    1 2
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: