Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

28-11-2021
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

24-11-2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.
04 điểm mới về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021

04 điểm mới về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021

26-02-2021
Dưới đây là những điểm mới nổi bật về chính sách ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021):
Hà Tĩnh bố trí 5.384 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021

Hà Tĩnh bố trí 5.384 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021

25-02-2021
Tính đến ngày 22/2/2021, Hà Tĩnh đã bố trí 5.384 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.
CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

13-10-2020
CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020 CHƯƠNG TRÌNH Số: 78 /CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020
Thư ngỏ: Xúc tiến đầu tư vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh (kèm Quyết định) (tiếng Việt + Tiếng Anh)

Thư ngỏ: Xúc tiến đầu tư vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh (kèm Quyết định) (tiếng Việt + Tiếng Anh)

07-10-2020
Thư ngỏ: Xúc tiến đầu tư vận động viện trợ phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh (kèm Quyết định) (tiếng Việt + Tiếng Anh)
Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01-10-2018
Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015

Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015

05-02-2018
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015
Công văn của Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Ngoại vụ sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

Công văn của Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Ngoại vụ sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

16-11-2017
Công văn của Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Ngoại vụ sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: