Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 711/KH-SNgV 22/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025
2 Số: 137/BC-SNgV 16/09/2021 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
3 Số: 137/BC-SNgV 16/09/2021 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021
4 Số: 670/SNgV-VPTTr 08/09/2021 V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN
5 Số: 662/KH-SNgV 06/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021 – 2030
6 Số: 661/SNgV-VPTTr 06/09/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
7 21/KH-CB 27/08/2021 Kế hoạch thực hiện NQ ĐH 13 của Đảng và NQ ĐH đảng bộ các cấp 2020-2025
8 Số: 598/SNgV-VPTTr 17/08/2021 Về việc dự kiến các nhiệm vụ, đề án trọng tâm công tác cải cách hành chính
9 Số: 508/KH-SNgV 22/07/2021 KẾ HOẠCH Triển khai đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
10 461/SNgV-VPTTr 05/07/2021 V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3 hoặc qua dịch vụ BCCI
11 449/SNgV-VPTTr 29/06/2021 V/v khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết quả tự kiểm tra
12 100/BC-SNgV 29/06/2021 BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021
13 93/BC-SNgV 23/06/2021 BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ HCC thực hiện qua BCCI 6 tháng đầu năm 2021 và kiến nghị đề xuất
14 90 /BC-SNgV 22/06/2021 BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số 06 tháng đầu năm 2021, kế hoạch triển khai 06 tháng cuối năm 2021
15 21/QĐ - SNgV a 22/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
16 415/SNgV-VPTTr 21/06/2021 V/v tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp
17 77/BC-SNgV 17/06/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
18 84/BC 16/06/2021 BÁO CÁO Tổng kết công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ đầu nhiệm kỳ khóa XI đến nay
19 398/SNgV-VPTTr 15/06/2021 V/v thông báo tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp
20 78/BC-SNgV a 15/06/2021 BÁO CÁO Tình hình xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sáu tháng đầu năm 2021
21 Số: 55/BC-SNgV 02/05/2021 BÁO CÁO Tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
22 : 291/KH-SNgV 28/04/2021 KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
23 284/SNgV-VPTTr 27/04/2021 V/v xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
24 : 219 /KH-SNgV 29/03/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
25 216/KH - SNgV 29/03/2021 KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)
26 215/KH-SNgV 29/03/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
27 Số: 205/SNgV-VPTTr 25/03/2021 V/v tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND”
28 198/KH - SNgV 24/03/2021 KẾ HOẠCH Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025
29 175/KH-SNgV 15/03/2021 KẾ HOẠCH Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020
30 Số: 171/KH-SNgV 12/03/2021 KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ
  2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: