Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Văn bản chỉ đạo điều hành  STT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
  1 522/TB-SNgV 30/05/2022 Thông báo Thi tuyển công chức tỉnh năm 2022
  2 788/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
  3 97/TB-UBND 05/04/2022 Thông báo về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
  4 05/QĐ - SNgV 01/03/2022 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  5 04/QĐ-SNgV 01/03/2022 Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề cho công chức
  6 03/QĐ - SNgV 01/03/2022 Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức
  7 02/QĐ-SNgV 01/03/2022 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức
  8 12/TB-UBND 18/01/2022 Thông báo về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2022
  9 54/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán biộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  10 56/QĐ-SNgV 22/12/2021 Điều động công chức
  11 55/QĐ-SNgV 22/12/2021 Điều động công chức
  12 53/2021/QĐ-UBND 07/12/2021 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  13 Số: 911/HD-SNgV 23/11/2021 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
  14 Số: 185/BC-SNgV 22/11/2021 BÁO CÁO Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021
  15 34/CB 21/11/2021 Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021
  16 Số: 183/BC-SNgV 19/11/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự ATGT năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
  17 Số: 180/BC-SNgV 18/11/2021 BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 tài lập tỉnh
  18 Số: 177/BC-SNgV 17/11/2021 BÁO CÁO Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
  19 Số: 37/QĐ - SNgV 08/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021
  20 Số: 800 /KH-SNgV 19/10/2021 KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở Ngoại vụ năm 2022
  21 Số: 789/KH-UBND 14/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
  22 753/SNGV-VPTTr 04/10/2021 Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022
  23 Số: 711/KH-SNgV 22/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025
  24 Số: 28/QĐ-SNgV 21/09/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021
  25 Số: 137/BC-SNgV 16/09/2021 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  26 Số: 137/BC-SNgV 16/09/2021 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  27 Số: 670/SNgV-VPTTr 08/09/2021 V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN
  28 Số: 662/KH-SNgV 06/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021 – 2030
  29 Số: 661/SNgV-VPTTr 06/09/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
  30 21/KH-CB 27/08/2021 Kế hoạch thực hiện NQ ĐH 13 của Đảng và NQ ĐH đảng bộ các cấp 2020-2025
    2 3 4 5 6
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: