Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Văn bản chỉ đạo điều hành  STT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
  1 274/QĐ-SNV 28/09/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  2 146 /BC-SNgV 19/09/2023 Tình hình triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
  3 0133/BC-SNgV 07/09/2023 Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg
  4 884 /SNgV-VPTTr 06/09/2023 V/v thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm
  5 861/SNgV-VPTTr 31/08/2023 V/v phân công Lãnh đạo Sở trực nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023
  6 130/BC-SNgV 31/08/2023 Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 24/8 - 31/8/2023
  7 121/QĐ-SNgV 16/08/2023 Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  8 120/QĐ-SNgV 16/08/2023 Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  9 119/QĐ-SNgV 16/08/2023 Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  10 799/SNgV-HTQT 15/08/2023 V/v đề nghị cho phép tổ chức các hoạt động thuộc Dự án “Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”
  11 251/QĐ-SNgV 11/08/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức
  12 1427/QĐ-UBND 20/06/2023 Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
  13 80/BC:-SNgV 15/06/2023 Kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
  14 523/SNgV-HTQT 05/06/2023 V/v cho ý kiến về tổ chức FEA/Pháp đề nghị gia hạn Giấy đăng ký
  15 28/KH-SNgV 25/05/2023 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT thông đường bộ trong tình hình mới và Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh
  16 52/QĐ-SNgV 10/05/2023 Về việc cử đồng chí Lê Trọng Hiền dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
  17 22/QĐ-SNgV 08/03/2023 Về việc cử viên chức đi học Trung cấp lý luận Chính trị
  18 2.1/QĐ-SNgV 08/03/2023 Về việc cử viên chức đi học Trung cấp lý luận Chính trị
  19 17/QĐ-SNgV 03/03/2023 Về việc cử viên chức đi bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên
  20 16/QĐ-SNgV 02/03/2023 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Ngoại vụ
  21 107/VP-TTr 14/02/2023 tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  22 27/KH-UBND 09/02/2023 Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023
  23 1354/SNgV-HTQT 16/12/2022 Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư
  24 143/BC-SNgV 30/11/2022 Tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn, trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh
  25 161/BC-SNgV 25/11/2022 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022
  26 1255/SNgV-HTQT 24/11/2022 báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA năm 2022
  27 1251/SNgV-VPTTr 24/11/2022 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ
  28 151/BC-SNgV 21/11/2022 Việc khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra của Đoàn thẩm định công tác CCHC năm 2021 của tỉnh và kết quả tự kiểm tra tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
  29 146/BC- SNgV 18/11/2022 Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
  30 1148/GM-SNgV 10/11/2022 Mời họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án mở rộng đường giao thông tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao giữa hai tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào)
    2 3 4 5 6
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: