Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Văn bản chỉ đạo điều hành  STT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
  1 16/QĐ-SNgV 02/03/2023 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Ngoại vụ
  2 107/VP-TTr 14/02/2023 tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  3 27/KH-UBND 09/02/2023 Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023
  4 1354/SNgV-HTQT 16/12/2022 Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư
  5 143/BC-SNgV 30/11/2022 Tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn, trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh
  6 161/BC-SNgV 25/11/2022 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022
  7 1255/SNgV-HTQT 24/11/2022 báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA năm 2022
  8 1251/SNgV-VPTTr 24/11/2022 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ
  9 151/BC-SNgV 21/11/2022 Việc khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra của Đoàn thẩm định công tác CCHC năm 2021 của tỉnh và kết quả tự kiểm tra tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
  10 146/BC- SNgV 18/11/2022 Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
  11 1148/GM-SNgV 10/11/2022 Mời họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án mở rộng đường giao thông tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao giữa hai tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào)
  12 1026/SNgV-VPTTr 14/10/2022 báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023
  13 112/BC-SNgV 14/09/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022
  14 111/BC-SNgV 13/09/2022 Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 9 tháng năm 2022
  15 Số: 876/SNgV-LSBG 05/09/2022 đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
  16 109/BC-SNgV 31/08/2022 Sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025
  17 787/SNgV-VPTTr 09/08/2022 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh
  18 786/SNgV-VPTTr 09/08/2022 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh
  19 101/BC-SNgV 04/08/2022 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
  20 752/SNgV-VPTTr 29/07/2022 V/v báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2022; kế hoạch phát triển KTXH năm 2023
  21 744/SNgV-VPTTr 28/07/2022 V/v yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
  22 24/GM-BQL 15/07/2022 Để đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Xây dưng H ̣ ê ̣thống thủy lơi tại huy ̣ ên ̣ Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muôn, nước CHDCND Lào (bao g ̣ ồm đoan k ̣ è bờ sông Mê Công)” trong thời gian qua
  23 85/BC-SNgV 30/06/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
  24 639/SNgV-VPTTr 28/06/2022 V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 10/2018/NĐ-CP
  25 638/SNgV-VPTTr 28/06/2022 V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 10/2018/NĐ-CP
  26 72/BC-SNgV 17/06/2022 Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
  27 522/TB-SNgV 30/05/2022 Thông báo Thi tuyển công chức tỉnh năm 2022
  28 788/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
  29 783/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển dụng công chức năm 2022
  30 721/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
    2 3 4 5 6
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: