Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Cải cách hành chính
ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

26-03-2022
Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các nội dung liên quan các lĩnh vực của CCHC, nhất là các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế,...
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

11-02-2022
Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

08-02-2022
Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Công văn số 43/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2022 của Sở...
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

08-02-2022
Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; Văn bản Hướng dẫn số 2349/SNVCCHC&VTLT ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và tình hình thực tế của cơ quan, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành...
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

06-01-2022
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế...
QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

16-11-2021
Số: 37/QĐ - SNgV ngày 08 tháng 11 năm 2021
Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

04-11-2021
Các nội dung được trao đổi tại hội nghị sẽ góp phần giúp cán bộ, doanh nghiệp nắm rõ hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh và ý nghĩa của việc triển khai bộ chỉ số này vào thực tiễn.
NGHỊ QUYẾT  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

25-10-2021
NGHỊ QUYẾT Số 05-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ngày 22 tháng 10 năm 2021 Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

25-10-2021
Quyết định Số: 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
Hà Tĩnh lên kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI

Hà Tĩnh lên kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI

30-09-2021
Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì các nội dung của cải cách hành chính chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số thành phần và thứ hạng thuộc trách nhiệm của cơ quan mình chủ trì, theo dõi, triển khai.
Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

07-09-2021
Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

30-07-2021
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

07-07-2021
Số: 21/QĐ - SNgV ngày 22 tháng 6 năm 2021
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: