Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Cải cách hành chính
  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 của Sở Ngoại vụ

  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 của Sở Ngoại vụ

  12-01-2024
  Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024; Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện...
  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

  09-01-2024
  Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành...
  BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023

  BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023

  18-10-2023
  Thực hiện Văn bản số 4091/UBND-NC2 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 644/CĐ-CP ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh...
  Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả

  Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả

  10-10-2023
  Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả
  BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến 31/8/2023

  BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến 31/8/2023

  29-09-2023
  Thực hiện Văn bản số 468/HĐND-ĐGS ngày 18/9/2023 của Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát chuyên đề “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023” và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1800/SNV-CCHC&VTLT ngày 22/9/2023, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực...
  Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thực hiện từ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thực hiện từ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  18-07-2023
  Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thực hiện từ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
   Công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  Công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

  01-06-2023
  Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
  Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

  Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

  22-02-2023
  Văn bản tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến
  Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

  Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

  18-01-2023
  Sở Ngoại vụ ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
  Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2022-2025

  Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2022-2025

  14-01-2023
  Thực hiện Kế hoạch số 524/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở
  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2023

  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2023

  10-01-2023
  Thực hiện Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; Văn bản Hướng dẫn số 2333/SNVCCHC&VTLT ngày 02/12/2022 của Sở Nội vụ về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và tình hình thực tế của cơ quan, Sở...
  Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

  Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

  02-01-2023
  Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm...
  Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

  Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

  28-12-2022
  (Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Trong đó phấn đấu tiếp tục duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...
  Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  23-12-2022
  Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
  TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?

  TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?

  16-12-2022
  Hiện nay, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đã không còn quá xa lạ với người dân. Được biết là tài khoản định danh này sẽ tích hợp và thay thế nhiều loại giấy tờ bản giấy. Vậy thì tài khoản định danh điện tử sẽ thay thế giấy tờ gì và cách thức đăng ký ra sao, hãy cùng Sở TTTT Hà Tĩnh tìm...
  báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số các CQNN trên địa bàn tỉnh

  báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số các CQNN trên địa bàn tỉnh

  25-11-2022
  Công văn số 1258/SNgV-VPTTr ngày 25/11/2022 của Sở Ngoại vụ
  Báo cáo công tác văn thư lưu trữ 2022 của Sở Ngoại vụ

  Báo cáo công tác văn thư lưu trữ 2022 của Sở Ngoại vụ

  24-11-2022
  Báo cáo số 154/BC-SNgV ngày 24/11/2022 của Sở Ngoại vụ
  VB 763/SNgV-VPTTr ngày 03/8/2022 v/v thực hiện quy trình ký số điện tử trên phần mềm QLVB&HSCV và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

  VB 763/SNgV-VPTTr ngày 03/8/2022 v/v thực hiện quy trình ký số điện tử trên phần mềm QLVB&HSCV và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

  08-08-2022
  VB 763/SNgV-VPTTr ngày 03/8/2022 v/v thực hiện quy trình ký số điện tử trên phần mềm QLVB&HSCV và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
  Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

  Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

  28-06-2022
  Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: