Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Cải cách hành chính
  Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

  Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

  28-06-2022
  Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  23-06-2022
  Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  26-03-2022
  Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các nội dung liên quan các lĩnh vực của CCHC, nhất là các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế,...
  Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  11-02-2022
  Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

  08-02-2022
  Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Công văn số 43/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2022 của Sở...
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

  08-02-2022
  Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; Văn bản Hướng dẫn số 2349/SNVCCHC&VTLT ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và tình hình thực tế của cơ quan, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành...
  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

  06-01-2022
  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế...
  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

  16-11-2021
  Số: 37/QĐ - SNgV ngày 08 tháng 11 năm 2021
  Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

  Giúp cán bộ, doanh nghiệp hiểu sâu hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh

  04-11-2021
  Các nội dung được trao đổi tại hội nghị sẽ góp phần giúp cán bộ, doanh nghiệp nắm rõ hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh và ý nghĩa của việc triển khai bộ chỉ số này vào thực tiễn.
  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  25-10-2021
  NGHỊ QUYẾT Số 05-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ngày 22 tháng 10 năm 2021 Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030

  25-10-2021
  Quyết định Số: 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
  Hà Tĩnh lên kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI

  Hà Tĩnh lên kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI

  30-09-2021
  Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì các nội dung của cải cách hành chính chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số thành phần và thứ hạng thuộc trách nhiệm của cơ quan mình chủ trì, theo dõi, triển khai.
  Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  07-09-2021
  Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
  Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

  30-07-2021
  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
    1 2 3 4
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: