Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

  V/v tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

  Đăng ngày 20-11-2023 15:28
  Gốc 282 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Văn bản số 6466/UBND-NC2 ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu

  . . . . .
  Cùng chuyên mục
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: