Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Triển khai NQ 42/NQ-CP

  Tỉnh Khăm Muộn trao hỗ trợ Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Đăng ngày 06-07-2021 13:30
  Gốc 440 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  (Baohatinh.vn) - Tình cảm mà nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Khăm Muộn hỗ trợ, chia sẻ với Hà Tĩnh sẽ góp phần quan trọng giúp chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh.

  Bá Tân (baohatinh.vn)
  . . . . .
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: