Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Kiến nghị - Khiếu nại - Tố cáo
  báo cáo xử lý vi phạm kỷ luật năm 2020

  báo cáo xử lý vi phạm kỷ luật năm 2020

  10-03-2021
  Số: 68/SNgV-VPTTr ngày 26 tháng 01 năm 2021
  Bao cáo công tác GQKNTC tháng 1 năm 2021

  Bao cáo công tác GQKNTC tháng 1 năm 2021

  10-03-2021
  Số 10/BC-SNgV ngày 15/01/2021
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

  08-12-2020
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

  16-09-2020
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2020
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

  16-09-2020
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 sở Ngoại vụ

  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 sở Ngoại vụ

  14-04-2020
  BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 sở Ngoại vụ
  NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

  NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

  03-10-2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
    1 2
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: