Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

  KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021 – 2030

  Đăng ngày 06-09-2021 11:13
  Gốc 87 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Số: 662/KH-SNgV ngày 06 tháng 9 năm 2021

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: