Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Thông báo - Mời họp

  GIẤY MỜI

  Đăng ngày 24-02-2021 16:36
  Gốc 202 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  tổ chức buổi làm việc với Đoàn tiền trạm (Đội MIA Trung ương) để chuẩn bị cho Đợt hoạt động tại Hà Tĩnh.

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: