Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO Về thời gian làm việc mùa đông

Đăng ngày 08-10-2021 10:54
32 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Số:369 /TB-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: