Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

  Luật Thanh tra năm 2022

  Đăng ngày 13-09-2023 09:06
  Gốc 711 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 để thay thế Luật Thanh tra năm 2010. Luật Thanh tra năm 2022 gồm 8 chương và 118 điều. Sau đây là những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 do Thanh tra Sở tổng hợp từ Hội nghị phổ biến, triển khai của Thanh tra Thành phố.

  . . . . .
  Cùng chuyên mục
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: