Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

  KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

  Đăng ngày 03-01-2024 10:54
  Gốc 127 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Căn cứ Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (gọi tắt là Quy định số 114-QĐ/TW); Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị, Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị, Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận:

  . . . . .
  • Về thời gian làm việc mùa Hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày...
  • Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
  • Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, nhân dịp tết Giáp Thìn, Uỷ...
  • Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung...
  • Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch...
  • Về thời gian làm việc mùa đông
  • Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
  • Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ
  • Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022...
  • Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến...
  • Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức
  • Tình hình triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023, phương...
  • Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao...
  • V/v thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình...
  • V/v phân công Lãnh đạo Sở trực nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023
  • Kết quả công tác đối ngoại Từ ngày 24/8 - 31/8/2023
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức
  • V/v đề nghị cho phép tổ chức các hoạt động thuộc Dự án “Đấu tranh...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: