Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

  KẾ HOẠCH Triển khai đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  Đăng ngày 10-08-2021 11:08
  Gốc 276 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  KẾ HOẠCH số 508/KH-SNgV ngày 22 tháng 7 năm 2021

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: