Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Cải cách hành chính

  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

  Đăng ngày 06-01-2022 14:04
  Gốc 394 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch,Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030; căn cứ tình hình thực tiễn công tác CCHC của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC chính của tỉnh năm 2022

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: