Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Cải cách hành chính

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

  Đăng ngày 08-02-2022 14:03
  Gốc 116 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; Văn bản Hướng dẫn số 2349/SNVCCHC&VTLT ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và tình hình thực tế của cơ quan, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: