Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Góp ý dự thảo văn bản

góp ý vào dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lĩnh vực

Thời gian diễn ra 24/02/2020 - 14/12/2020
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Số: 94/SNgV-VP ngày 24 tháng 02 năm 2020 góp ý vào dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]